Det viktigaste är att du som vår hyresgäst är trygg och trivs i ditt hem – så bra att du alltid vill vara vår kund.

För alla som söker bostad gäller dock följande, och JA! självklart är det en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar och utrymme finns för en viss flexibilitet.

* Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
* Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
* Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
* Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne.
* Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
* Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.
* Vissa hus passar vissa målgrupper och förbehåller rätten att kunna välja hyresgäst.