Nya regler för uthyrning av
hyresrätt i andra hand

Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. Här har vi samlat de viktigaste reglerna du som
hyresgäst bör känna till.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du
inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå
hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med
hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar
När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra
ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än
den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får
du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller
liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får
du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än
vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om
hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för
hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det
är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende
Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta
ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten
som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du
inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större
än vad du själv betalar i hyra.
Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i
lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om
andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd
från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas
För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver
du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både
du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver
också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet.
Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en
bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel
att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte.
Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare
eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att
sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress
Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det
ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar.
Straffet är böter eller fängelse.